Məqsədimiz

Assosiasiyanın məqsədi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən özəl təhsil müəssisələrinin özünüidarə prinsipi əsasında səmərəli əməkdaşlığını təmin etməklə Azərbaycanda özəl təhsil sektorunun inkişafına, özəl təhsil sektoru daxilində qarşılıqlı əməkdaşlıqların möhkəmləndirilməsinə, qlobal səviyyədə yüksək rəqabətli insan kapitalının yetişdirilməsinə töhfə verməkdir. Həmçinin, ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən özəl təhsil müəssisələrinin ortaq maraqlarının dövlət və qeyri-dövlət qurumlarında təmsil və müdafiə etməkdən ibarətdir.

Vəzifələrimiz

Dövlət təhsil siyasətinin prinsiplərinə riayət etmək;

Dövlət və özəl təhsil müəssisələri arasında səmərəli əməkdaşlığı inkişaf etdirmək;

Özəl təhsil sektorunun inkişafı üçün əhəmiyyət kəsb edən məsələlərlə bağlı qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış etmək,

Hazırlanmış qanun layihələrinə dair rəy və təkliflərini müvafiq dövlət orqanlarına təqdim etmək;

Özəl təhsil sektorunun rəqabətliliyinin təmin etmək məqsədilə sektorda çalışanların peşəkarlıq səviyyəsinin arıtılması ilə bağlı tədbirlər görmək;

Özəl təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin genişlənməsi, ümumi bazar payının artırılması üçün ortaq fəaliyyətlər, o cümlədən bazar tədqiqatları, sektoral araşdırmalar, təlimlər, təbliğat və təşviqat fəaliyyətləri təşkil etmək;

Özəl təhsil müəssisələri arasında hər bir müəssisənin özünəməxsus sistemini qorumaqla ümumi məsələlərlə bağlı (infrastruktur, yemək, geyim, təhlükəsizlik, işçi və s.) standartlar formalaşdırmaq;

Özəl təhsil müəssisələrinin beynəlxalq platformalarda tanıdılması və fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün müxtəlif fəaliyyətlərin icra etmək;

Sektorun inkişafı üçün beynəlxalq qurumlardan qrantların, güzəştli kreditlərin və digər maliyyə resurslarının əldə olunması istiqamətində əməkdaşlıqları inkişaf etdirmək;

Özəl təhsil müəssisələrində inklüziv təhsil imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə əməkdaşlıqlar qurmaq, xüsusi istedadı olan və ya xüsusi öyrənmə ehtiyacı olan şagirdlər üçün ortaq təhsil imkanlarını formalaşdırmaq.